• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Aktuálne výzvy

Výzvy na odborných hodnotiteľov pre MAS SKALA,o.z.

MAS SKALA, o.z. vyhlásila dňa 21.10.2019 Výzvu č. 2/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Výzvu spolu s prílohami je možné stiahnúť tu

 

MAS SKALA, o.z. vyhlásila dňa 4.10.2019 Výzvu č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Výzvu spolu s prílohami je možné stiahnúť tu

 

Aktuálne výzvy MAS cez PRV

 

Aktuálne výzvy MAS cez IROP

MAS SKALA vyhlásila dňa 18.6.2020 výzvu zameranú na podporu materských škôl v území MAS SKALA. Všetky potrebné dokumenty nájdete v sekcii Výzvy/ Výzva IROP-CLLD-P948-512-001 . Bližšie informácie Vám rady poskytneme v kancelárii MAS SKALA.  

OZNAM O ZMENE  - v súvislosti s delimitáciou sekcie programov verejného rozvoja -v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020,  je potrebné používať v dokumentoch zmenené logo    MIRRI - t.j. MAS SKALA zmenila logo vo všetkých dokumentoch  aktuálne vyhlásenej výzve   

 V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Na základe tohto Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina MAS SKALA vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch nižšie uvedených  výziev.