• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy - mimo MAS

V tejto sekcii budú zverejňované aktuálne výzvy, ktoré síce nie sú vyhlasované MAS, ale aj napriek tomu sa do nich môžete zapojiť. Bližšie informácie o týchto výzvach môžete nájsť na internetových stránkach ministerstiev alebo Vám ich poskytneme v kancelárii.

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2019

Od 10.9.2018 do 31.10.2018 sa obce a mikroregióny môžu zapojiť do Programu obnovy dediny 2019. Je potrebné podať žiadosť do uvedeného termínu a formou dotácie možno bude podporená aj vaša obec.

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

Názov výzvy: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - WIFI pre Teba
Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
link na výzvu

Názov výzvy: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Malé zlepšenia eGov služieb
Kód výzvy: OPII-2018/7/2-DOP
link na výzvu

Názov výzvy: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy
Kód výzvy: OPII-2018/7/3-DOP
link na výzvu

Názov výzvy: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 3
Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2018/3.1.1/03OP ĽZ NP 2018/3.1.1/03
PDF

Názov výzvy: Efektívnymi službami k občanovi - 2
Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2018/3.3.1/01
PDF

Názov výzvy: Cesta na trh práce – 2
Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2018/3.1.1/02
PDF

Názov výzvy: "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01“
viac informácií