• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Aktuálne výzvy

Výzva IROP-CLLD-P948-512-001 

MAS SKALA vyhlásila dňa 18.6.2020 výzvu zameranú na podporu materských škôl v území MAS SKALA cez Integrovaný regionálny operačný program/IROP. Všetky potrebné dokumenty sú v prílohe na stiahnutie.  Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je plánovaný na 30.9.2020. Výzva je otvorená, t.j. do vyčerpania výšky alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. O aktuálnej výške alokovaných finančných prostriedkov Vás budeme informovať na stránke MAS SKALA. v zmysle platnej dokumnetácie IROP.  Bližšie informácie Vám rady poskytneme v kancelárii MAS SKALA.