• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

Dátum Názov Popis Typ Akcia
28.06.2018 Zmluva č. 191P0040016 19.1.- Prípravná podpora Zmluva stiahnuť
28.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302051N426-511-23 Názov projektu: Prevádzkové náklady na ... Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o bežnom účte VÚB + potvrdenie o zrušení produktov Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o nájme Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o pripojení SlavcONET Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania DOXX Zmluva stiahnuť

Objednávky

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.07.2018 Objednávka č. 2018004 Objednávka stiahnuť
13.07.2018 Objednávka č. 2018001 Objednávka stiahnuť

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Popis Typ Akcia