• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Aktuality a oznamy

MAS vyhlásila výzvu pre členské obce MAS SKALA - Výzva IROP-CLLD-P948-512-001

MAS SKALA vyhlásila dňa 18.6.2020 výzvu zameranú na podporu materských škôl v území MAS SKALA. Všetky potrebné dokumenty nájdete v sekcii Výzvy/ Výzva IROP-CLLD-P948-512-001 . Bližšie informácie Vám rady poskytneme v kancelárii MAS SKALA.                                                                                   

 

OZNAM O ZMENE 

 V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Na základe tohto Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina MAS SKALA vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch aktuálnej výzvy.

Ďalšie prílohy k oznamu:

Výsledky komunálnych volieb

V sobotu 10.novembra si v komunálnych voľbách aj občania 12 členských obcí MAS SKALA volili starostov a poslancov do obecných zastupiteľstiev. Prinášame Vám prehľad výsledkov volieb členských obcí MAS SKALA:

Názov obce Starosta obce 2014-2018 Zvolený starosta obce
Obec Chminianska Nová Ves Peter Konečný Peter Konečný
Obec Chmiňany Cyril Miškuf Cyril Miškuf
Obec Chminianske Jakubovany Jozef Lukáč Jozef Červeňák
Obec Hrabkov Jaroslav Hovančák Jaroslav Hovančák
Obec Kojatice Anton Aštary Anton Aštary
Obec Križovany Cyril Harničár Cyril Harničár
Obec Malý Šariš Miroslav Palenčár Stanislav Mathia
Obec Ondrašovce Jozef Lopuchovský Jozef Lopuchovský
Obec Ovčie Ján Farkaš Eduard Jenča
Obec Široké Stanislav Bartoš Stanislav Bartoš
Obec Víťaz Ján Baloga Ján Baloga
Obec Župčany František Novotný František Novotný

Z 12 členských obcí MAS SKALA dôjde v troch obciach k výmene starostu, preto sa touto cestou chceme poďakovať Jozefovi Lukáčovi, Miroslavovi Palenčárovi a Jánovi Farkašovi za ich doterajšiu spoluprácu v MAS. Pevne veríme, že zvolení zástupcovia budú s odhodlaním pokračovať v spoločnom začatom diele. Všetkým zvoleným a novozvoleným starostom ešte raz prajeme v nasledujúcom štvorročnom období veľa úspešných krokov a správnych rozhodnutí pre Vašu obec, ako aj región MAS SKALA.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Výsledky komunálnych volieb
vložené: 13.11.2018

Obec Križovany Vás pozýva

Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa uskutočnia dňa 8.9.2018 (sobota) na miestnom futbalovom ihrisku so začiatkom o 14:00. Viac info na priloženom plagáte.

Obec Križovany Vás pozýva

Ďalšie prílohy k oznamu:

Plánované výzvy cez MAS

Zverejňujeme
Opatrenie 4.1 (PRV) - farmy, poľnohospodári, FO a PO v poľnohospodárskej prvovýrobe
Opatrenie 6.4 (PRV) - FO a PO, mikropodniky a malé podniky
Opatrenie 5.1.1 (IROP) - SZČO a podnikatelia

Ďalšie prílohy k oznamu: